MENIU
Biblia in format audio

Facând click pe titlul cărții aveți posibilitatea să ascultați sau să descărcați fișierul în format mp3.

Vechiul Testament Noul Testament
  01. Geneza
  02. Exod
  03. Leviticul
  04. Numeri
  05. Deuteronom
  06. Iosua
  07. Judecatori
  08. Rut
  09. 1 Samuel
  10. 2 Samuel
  11. 1 Împarati
  12. 2 Împarati
  13. 1 Cronici
  14. 2 Cronici
  15. Ezra
  16. Neemia
  17. Estera
  18. Iov
  19. Psalmi - cartea 1
  19. Psalmi - cartea 2
  19. Psalmi - cartea 3
  19. Psalmi - cartea 4
  19. Psalmi - cartea 5
  20. Proverbe
  21. Eclesiastul
  22. Cântarea cântarilor
  23. Isaia
  24. Ieremia
  25. Plângerile lui Ieremia
  26. Ezechiel
  27. Daniel
  28. Osea
  29. Ioel
  30. Amos
  31. Obadia
  32. Iona
  33. Mica
  34. Naum
  35. Habacuc
  36. Tefania
  37. Hagai
  38. Zaharia
  39. Maleahi
  40. Matei
  42. Marcu
  42. Luca
  43. Ioan
  44. Fapte
  45. Romani
  46. 1 Corinteni
  47. 2 Corinteni
  48. Galateni
  49. Efeseni
  50. Filipeni
  51. Coloseni
  52. 1 Tesaloniceni
  53. 2 Tesaloniceni
  54. 1 Timotei
  55. 2 Timotei
  56. Tit
  57. Filimon
  58. Evrei
  59. Iacov
  60. 1 Petru
  61. 2 Petru
  62. 1 Ioan
  63. 2 Ioan
  64. 3 Ioan
  65. Iuda
  66. Apocalipsa